Tappara ry:n historia

TAPPARA Ry, toiminnan kulmakiviä 1955 –

Taustaa

Tähän osioon on koottu Tappara ry:n avainhenkilöt perustamisesta 1955 lähtien. Myös toiminnan tärkeimmät virstanpylväät on pyritty tallentamaan. Tapparan edeltäjän, TBK:n, asioita ei käsitellä kuin vain puheenjohtajien osalta.


Toiminta-ajatus vuonna 2015 on seuraava. Tappara Ry on 1955 perustettu tamperelainen jääurheiluseura, jonka lajeina ovat jääkiekko ja taitoluistelu. Tappara Ry vastaa seuran B-G junioreiden sekä naisten joukkueen jääkiekkotoiminnasta. Tappara Ry:n tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Toimintaa johtaa johtokunta, jossa on nykyisin puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, neljä jäsentä on vuosittain erovuorossa. Johtokunnan toiminnan perusperiaatteet:

 • Se on jäsenistön kevätkokouksessa valitsema
 • Käyttää ylintä päätösvaltaa seurassa
 • On vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 • Suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa
 • Vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 • Vastaa seuran kokousten antamista velvoitteista
 • Vastaa seuran taloudesta
 • Vastaa seuran tiedotustoiminnasta
 • Palkkaa seuran vakituiset työntekijät


Johtokunnan sihteerinä on toiminut yleensä toiminnanjohtaja. Johtokunnan tukena on taitoluistelujaoston johtoryhmä ja jääkiekkojaoston johtoryhmä, joka

 • Vastaa seuran jääkiekkotoiminnan yleisistä asioista
 • Hyväksyy seuran kausittaisen joukkuesuunnitelman
 • Hyväksyy joukkueiden toimihenkilövalinnat
 • Käsittelee jäsenistön esille tuomat riita-asiat ja epäkohdat jääkiekkotoiminnassa
 • Käsittelee tarvittaessa vapaan siirtoajan ulkopuolella esitetyt seurasiirtopyynnöt


Lisäksi on nimetty työvaliokunta ja talousvaliokunta.


Tappara ry:n toimikausi on 1.6 – 31.5, joten toimikaudet jakautuvat kahdelle vuodelle, kuten myös edustuskiekossa.


Tärkeitä tapahtumia ja merkkipaaluja »

Tappara ry:n puheenjohtajat »

Tapparan toimihenkilöt eri vuosina »

Tapparan kunniapuheenjohtajat

Harry Lindblad

Jarl Ohlson

Tuomo Penttilä

Immo Siren

Kai Miesmäki (Tamhockey).


Osiota varten haastatellut tahot ja henkilöt:

Tapparan ja Tamhockey nykysiet toimihenkilöt ja arkistot

Tampereen jääkiekkomuseon arkisto ja Pekka Hellsten

Suomen Urheilumuseon arkisto

Suomen jääkiekkoliitto, Janne Lahti

Tampereen kaupungin arkisto, Helena Pajari


Vanhat Tapparalaiset: Jarl Ohlsonin perikunta (Matti Pelttari), Jaakko Hietaniemen perikunta (Ilkka Hietaniemi), Westerbergit, Penttilät, Pertti J Pelkosen perikunta, Immo Siren, Raimo Siren, Pekka Siikaniva, Erkki Hytönen, Matti Haapaniemi, Harry Lindbladin perikunta (Jerry Lindblad), Kimmo Leinonen